GRATIS UW SUDOKU ONLINE OPLOSSEN!

GRATIS UW SUDOKU ONLINE OPLOSSEN!

De geschiedenis van de Sudoku

Cijfer puzzels verschenen voor het eerst in kranten aan het eind van de 19e eeuw. Franse puzzel makers experimenteerde toen met het verwijderen van cijfers uit de 'magische vierkanten'. Le Siècle, een dagelijkse krant in Parijs, plaatste een magisch vierkant van negen bij negen vakjes, in plaats van drie bij drie op 19 November 1892. Dit was echter geen sudoku, omdat er dubbele cijfers in stonden en je moest er bij rekenen. Toch leek dit erg veel op een sudoku, omdat ze veel elementen gemeen hadden: elke rij, elke colom en elk blokje van drie bij drie waren opgeteld hetzelfde getal.

Op 6 juli 1895, een andere Franse krant genaamd La France publiceerde cijfer puzzels die nog meer leken op de dagelijkse Sudoku. Een getallen puzzel van negen bij negen vakjes, waar in elke rij en kolom de getallen 1 tot en met 9 maar één keer voor mochten komen. Dit was echter nog geen Sudoku, want de negen blokjes van drie bij drie, die elk ook weer eenmaal de cijfers 1 tot en met 9 moeten bevatten, waren er nog niet.

Deze Franse puzzels werden wekelijks gepubliceerd door verschillende kranten voor ongeveer 10 jaar. Deze puzzels verdwenen echter, toen de eerste wereld oorlog uitbrak.

Volgens Will Shortz, een Amerikaanse puzzel maker, is de moderne Sudoku waarschijnlijk bedacht door Howard Garns, een 74 jaar oude architect in 1979. Zijn puzzels werden door Dell Magazines gepubliceerd onder de naam 'Number Place'. Howard Garns overleed in 1989, hij stierf voordat zijn puzzels een wereldwijd fenomeen waren. Het is echter niet duidelijk of Garns ooit een Franse puzzel heeft gezien die hierboven vermeld zijn.

De puzzels van Howard werden in Japan geïntroduceerd als 'Suuji' door Nikoli, een Japanse puzzel bedrijf. Deze Suuji werd als eerst gepubliceerd in het blad Monthly Nikolist. Suuji betekend letterlijk 'de getallen moeten uniek zijn' of 'de getallen mogen maximaal één keer voorkomen'. Enige tijd later werd de naam Suuji verandered naar Sudoku door Maki Kaji, de directeur van Nikoli.

© 2006-2012, SudokuOplosser.nl  |  SudokuOplosser.nl is een onderdeel van Pewtech.